PRAVIDLA    (VERZE 2020.03)

OBSAH

BEZPEČNOST

BrýleI s brýlemi vám to může slušet. ;-)
    Kvůli použití airsoftových zbraní jsou ochranné brýle samozřejmostí. Kdo je nebude mít, nehraje!
 
Alkohol a omamné látky
    V průběhu hry nesmí být účastník akce pod vlivem alkoholu, omamných a nebo psychotropních látek. Porušení může být trestáno vyloučením ze hry. Organizátoři si vyhrazují právo provést v případě podezření test alkoholtestrem nebo testem na přítomnost omamných a nebo psychotropních látek. K vyloučení z akce může dojít i v případě důvodného podezření z požití návykových látek, v souladu se Zákonem o střelných zbraních.
 
Zbraně
Je zakázáno na akci  vnášet reálné zbraně (střelné i chladné), a to včetně akustických zbraní.
Je zakázáno manipulovat s cizí larpovou zbraní bez souhlasu majitele.
 
Rudá stop
    Pokud byste se ocitli v situaci, kdy z roleplayových nebo jiných důvodů může dojít k fyzické či psychické újmě hráče (přehnaný roleplay mučení, boj na okraji skály, atd.), máte možnost zavolat „RUDÁ STOP!“ a hra se lokálně pozastaví na takový čas, než se problém vyřeší. Na dalším pokračování hry se hráči neherně domluví tak, aby se výše uvedené újmě zamezilo.
    Ve hře vždy hrajeme svou hru tak, abychom my i ostatní mohli vyslovit "RUDÁ STOP!". Roubíky a jim podobné věci jsou zakázány!!!
 
“Ne, radši knihu!”
    Mnohokrát se může stát, že daná herní scéna překročí hranici, která je některému z jejích účastníků příjemná. Například při mučení, už to začíná reálně bolet, nebo herní sex začne být až moc intimní. Může se stát mnoho věcí, které začnou být hráči nepříjemné, ale ne na tolik, aby musel použít “Rudá stop” a tím scénu nenávratně přerušil. Místo toho tu je brzdící mechanika, která řekne ostatním hráčům, že mají ve svém hraní ubrat. Tou frází je: “Ne, radši knihu!”.

    Příklad: Otrokář Master si chytil novou otrokyni a rozhodl se, že si s ní užije. Chytne holku za ruku a táhne jí do komůrky. Když jsou vevnitř, tak ji Master začne svazovat a častovat otrokyni oplzlými kecy. Následně Master začne rozepínat kalhoty. Otrokyně Diana má s tímhle už ale problém a tak řekne “Ne, radši knihu.” Master se uklidní, zapne si kalhoty a pokračuje ve scéně bez náznaků svlékání.
 
Herní vozidla a pravidla provozu
    S herním motorovým vozidlem manipuluje pouze majitel vozidla nebo osoba, kterou majitel vozidla pověřil. Majitelé i majitelem pověřené osoby se při registraci nahlásí a definují, které je jejich vozidlo. Majitel ručí za své motorové vozidlo a to bez výhrady!!!
    Organizátoři si vyhrazují právo na možnost manipulovat s vozidlem, pokud vozidlo bude bránit průběhu hry či bezpečnosti účastníků akce a zároveň majitel vozidla nebude schopen sám s vozidlem manipulovat (např. zranění).
    Všechna herní motorová vozidla jsou neukradnutelná! Vozidla mohou být znepojízdněna pouze Sabotáží (viz níže). V žádném případě nepoužívejte pyrotechniku v okolí vozidel! Není to prdel!
    Je zakázáno stavět na cesty překážky, které by bránily průjezdnosti! Jde o bezpečnost jak posádky vozidla, tak bezpečnost ostatních!
    Je zakázáno bránit průjezdu vozidla vlastním tělem! Není to prdel. Fakt to nedělejte!
    Z důvodu zajištění bezpečnosti je přísně zakázaná rychlá jízda. O tom, co je považováno za rychlou jízdu, rozhodují organizátoři akce. Pokud bude někdo přistižen při rychlé jízdě, bude napomenut. Při opakovaném napomenutí může být viník i vykázán z akce.
    Jezdit v noci (za tmy a šera) mohou pouze vozidla, které jsou vybavena dostatečnými světly, a to proto aby byla jízda v noci bezpečná posádce vozidla i ostatním účastníkům akce. O tom, která světla jsou "dostatečná", určí organizátor akce.
    V celém prostoru platí přednost jízdy zprava a pokud možno, jezdí se vpravo. Když si nejsi jistý, zastav!
 
Zdravotník VS. Medik
Pokud se stane reálné zranění, volejte: “Zdravotník!”
Pokud sháníte pouze někoho, kdo vás HERNĚ uzdraví, volejte: “Medik! Felčar! Doktor! Ten s těmi obvazy!”.
Rozlišením těchto slov nám (organizátorům) ušetříte nejeden stres. ;-)
 

Zneužívání pravidel

    Zneužívání pravidel bude přísně trestáno. V mezním případě si organizátoři vyhrazují právo vyloučit hráče ze hry bez nároku na návrat registračního poplatku, a to i v případě důvodného podezření na zneužití či obcházení pravidel.
    Na hře bude několik organizátory pověřených lidí, kteří budou hlídat dodržování pravidel a bezpečný průběh hry. Budou řádně označeni modrou čepičkou - viz níže.
 

ZÁKLADNÍ HERNÍ MECHANISMY

Modrá čepička (alias modrý informační obláček)
    Organizátoři a organizátory pověřené osoby budou označeni modrou čepičkou (kšiltovkou). Jedná se o charakteristické označení, které je relativně nerušivé pro hru a zároveň umožňuje ORGům zasahovat do hry a být v ní přítomni. Pokud nastanou problémy, můžete za modrým informačním obláčkem zajít s jakýmkoliv problémem a víte, že mluvíte s organizátorem nebo jím pověřenou osobou. Jinak tyto osoby, prosím, ignorujte a pokud s vámi nezačnou interagovat, nechte je na pokoji.
    V noci bude modrá čepička doplněná o stylový - překvapivě - modrý lightstick.
 
Žluté papíry
   Žluté papíry označují neherní informace upravující děj hry. Všichni hráči jsou povinni dbát pokynů napsaných na žlutém papíře. V noci budou některé tyto papíry zvýrazněny lightsticky. Padělání žlutých papírů je zakázáno!
 
Kurýr
    Pokud potřebuje hráč poslat ORGům vzkaz, ale nechce se mu chodit na ORGovnu, tak může napsat dopis. Tento dopis hodí do schránky na cestě před Oázou. Schránku bude jednou za čas někdo vybírat a také pak bude roznášet odpovědi. Touto cestou bude možné prosit známosti o pomoc a také objednávat karavany. Jedná se tedy o "HERNÍ" kontakt s okolním světem.
 
Odhazovací bedny
Jakmile se vám stane, že u sebe máte herně znehodnocenou rekvizitu, najdete takzvanou Odhazovací bednu a tuto rekvizitu tam dáte. Odhazovací bedny bývají zpravidla tři a jsou rozmístěny po celém herním prostoru a náležitě označeny.
 
Do Odhazovací bedny se dává například použitá munice (hilzny 9mm), použité obvazy, použité ingredience na vaření drog, prázdné pytlíčky na drogy, atd.
 
 Nepleťte si Odhazovací bednu s Kurýrní schránku. ;-)
 
 
Bang! a Podřezání
    Pokud se dostanete do situace, ve které by bylo roleplayově logické protivníkovi strčit pistoli pod nos a ustřelit mu hlavu (různé varianty přepadů, překvapení, obklíčení a podobně - zkrátka situace, ve kterých je vám protivník zcela vydán na milost a nemilost), logicky tak neučiníte, neb byste mu způsobili nepříjemné airsoftové akné. Místo toho na něj namíříte zbraň, dostatečně nahlas zahlásíte „BANG!“ a protivník zemře.
    V obdobných situacích se dá místo střelné zbraně a BANGu použít i PODŘEZÁNÍ chladnou sečnou zbraní (ideálně nůž, mečem se podřezává špatně, sekerou ještě hůř a páčidlem podřezávat nedoporučujeme vůbec), samozřejmě se místo “Bang!” podřezávanému sdělí, že je podřezáván, ideálně vyřčením fráze “Podřezávám!”, nebo “Podřezání!”.
    Efektem "Podřezání" a "BANGu" je okamžitá smrt.
 
Omráčení
    V situacích popsaných v části Bang! a Podřezání nemusíte oběť zabít, ale je možno ji i omráčit. V tu chvíli je nutno oběť praštit pažbou, toporem nebo něčím takovým zezadu (něžně a decentně!) a zřetelně přitom hlásit „OMRÁČENÍ“. Omráčenou oběť lze svázat a zajmout, okrást nebo jakkoli jinak zneužít.
    Z omráčení se oběť probírá po cca deseti minutách. Je-li oběť ponechána sama uprostřed lesa, může se probrat i dříve. Omráčená oběť se nic z toho, co se dělo během omráčení, nepamatuje. Věci, které se děli před omráčením si oběť samozřejmě pamatuje.
    Bruta může omráčit pouze jiný Brut.
 
Lootování
    Mrtvole a zajatcům se dají sebrat veškeré herní předměty, které u sebe mají. Ne však zbraně! Viz pravidlo o zbraních v sekci Bezpečnost. Je žádoucí lootovanou postavu s příslušním RP prošacovat.
 
Herní nezjistitelnost
    Ve chvíli, když někdo nebude herně existovat (bude tuhý, bude se teleportovat, létat nebo bude jinak jakkoli nezjistitelný), bude na sobě mít reflexní vestu. S takovým člověkem nejenže nemůžete bojovat, ale měli byste ho i herně ignorovat - jako kdyby tam ve skutečnosti nebyl (a nesnažte se jím procházet, prosím).
 
Neviditelnost
    Stejný efekt jako reflexní vesta má i ruka položená na hlavě, jenom s tím rozdílem, že dotyčný hráč je pouze neviditelný (je slyšitelný, cítitelný, hmatatelný a chutnatelný). Hráč, který je neviditelný, nemůže jakkoliv interagovat s předměty či ostatními hráči. V okamžiku interakce se stává viditelným.
 
Rvačka
    Rvačka je čistě RP záležitost, ve které se veškeré údery pouze naznačují. Náznaky kopů jsou obecně zakázány. Dále se vyvarujte i naznačovaným úderům na hlavu, krk a rozkrok - co kdyby náhodou. Po celou dobu rvačky máte zodpovědnost za svého oponenta. Agresivita rvačky se řídí - jako při každé scéně - tím pasivnějším účastníkem a jeho komfortní zónou. Určení, že je rvačka na někoho moc tvrdá není známka slabosti. Je to svobodná volba každého účastníka akce, jak moc “tvrdě” chce rvačku hrát, na kterou má právo. Doporučujeme se na průběhu rvačky třeba i předem s oponentem domluvit.
    Zároveň je jen na vás, jaký bude dopad rvačky na herní svět. Jestli někdo prohrál, zda ten, co prohrál, upadne do bezvědomí, nebo bude mít zlomenou ruku, nebo bude jenom zesměšňěn, atd.
 
Intimita a herní sex
    Stejně jako v reálném životě, i na AWčku byste měli praktikovat bezpečný sex. Pravidla sexu se řídí podobnými pravidly jako Rvačka. Tj. raději se domluvte, nepřekračujte vzájemně své komfortní zóny, a pamatujte, že vždy zodpovídáte za svého “sexuálního” partnera! Vždy tedy hrajete tak, aby to pro vašeho partnera bylo v pořádku. Toto pravidlo se týká nejen herního sexu ale i jakékoliv intimity (ošahávání, plácání, líbání, vískání ve vlasech...).
 
     V případě Rvačky, intimity i herního sexu je na místě připomenout pravidlo "Ne, radši knihu!"

ZBRANĚ

Střelné   
    Maximální úsťová rychlost pro všechny střelné zbraně je 130 m/s pro kuličky 0.20g. Po včasné (tj. alespoň čtrnáct dní před hrou) konzultaci s organizátory si můžete přivést i zbraň silnější. Bude se měřit a příliš silné zbraně nebudou vpuštěny do hry. Tímto i všem připomínáme, že AWčko je larp. Nikoliv airsoftová bitva.
    Střelné zbraně se dělí do čtyř kategorií:
 • Primitvní střelné zbraně jsou luky, kuše apod. Šípy s vyměkčenými konci - bude se přísně kontrolovat při schvalování. Příliš silné zbraně nebudou do hry vpuštěny. Atypické zbraně konzultujte předem s organizátory.
 • Manuální střelné zbraně jsou takové, které se před každým výstřelem musí natáhnout.
 • Semiautomatické střelné zbraně jsou buď plynové nebo elektrické, které není potřeba natahovat, ale nejsou schopny střílet dávkou.
 • Automatické střelné zbraně jsou buď plynové nebo elektrické, které jsou schopny střílet dávkou.
    Bruti mohou používat maximálně primitivní střelné zbraně.
 
Munice
    Viz. sekce Munice - níže v kapitole Herní předměty.
 
Chladné
    Chladné zbraně se dělí následovně:
 • Nože, mačety a jiné - Do 40 cm délky
 • Jednoruční chladné zbraně - Maximálně 90 cm délky
 • Obouruční chladné zbraně - Nad 90 cm délky, při boji nutno držet oběma rukama, jednou rukou prosím nešermujte a ani to nezkoušejte.
 • Vrhací zbraně - Vrhací zbraně prakticky libovolných tvarů a uvěřitelných rozměrů se počítají jako primitivní zbraně (je potřeba perk Prymytyvny). Každá vrhačka se počítá jako jeden projektil.
 • Štíty - jakýkoli tvar, musí se vejít do obdélníku 40x60 cm, nesmí se s nimi útočit ani útoky naznačovat. Jako štít se dá použít jen a pouze štít schválený organizátory. Takový štít bude náležitě označen. Zákaz používání neschválených přenosných štítů. Štíty jsou neprůstřelné. Štíty v případě granátů fungují pouze proti střepinám. Bruti mohou (s příslušným perkem) používat i nadstandartně velké štíty.
    Jakékoli chladné zbraně a štíty přesahující uvedené rozměry nutno předem konzultovat s organizátory, jinak nebudou vpuštěny do hry.
    Pro účely rozměrů zbraní se počítá nejvyšší možná naměřená hodnota.
    Všechny chladné zbraně musí být řádně vyměkčeny (obaleny). Kontrola proběhne při registraci.

ŽIVOTY A SMRT

Životy
    Standardně má každý tři třetinky (Bruti šest). Pomocí některých herních předmětů a perků se dá počet třetinek navýšit. Zásah do končetin odebírá jednu třetinu, zásah do torsa odebírá dvě třetiny. Zásah do hlavy se nepočítá. Veškerá zranění musí být doplněna náležitým RP, tedy v prostřelené ruce nic nedržíte, na nohou pajdáte/vůbec ji nepoužíváte apod.
 
Zásahové plochy
 • Hlava a krk = plocha nezásahová
 • Trup = zranění za ⅔ (Brut za ⅓)
 • Končetina = zranění za ⅓ (Brut pouze chladnou zbraní)
 • Rozkrok = plocha nezásahová
    Zásahy si uznává sám zasažený. Končetiny se počítají až po zápěstí a kotníky.
 
Smrt a agonie
    Ve chvíli, když přijdete o všechny třetinky (počet vašich životů klesne na nulu), upadnete do tzv. agonie. Agonie trvá tři minuty, válíte se při ní po zemi a v bolestech umíráte. Agonie může skončit dvěma způsoby:
 • V prvním případě uplynou tři minuty a zemřete (viz dále).
 • V druhém případě vám během agonie někdo pomůže (jakýmkoli způsobem vyléčí aspoň jednu třetinku) a zajistí vás na zbytek trvání agonie (převalí do stabilizované polohy, podrží ruku, šeptá slova útěchy). V tomto případě přežijete s jednou třetinkou a odpovídajícím RP.
    Stejně tak vaši případnou smrt by mělo provázet odpovídající RP (pád na zem, chroptění...). Poté se odeberete na hřbitov (orgovnu). Na hřbitově se rozhodne o dalším osudu postavy (reinkarnace stávající postavy nebo získání postavy nové).
    Hráč, který jako mrtvý přijde na orgovnu, je zpět do hry vpuštěn až poté, co odehraje některou z krátkodobých rolí (mutant či jiné aktuálně potřebné CP).

POKROČILÉ HERNÍ MECHANISMY

Radiace

    Ve hře je přítomná radiace. Jako zástupná mechanika místo reálného uranu jsou použity žluté papíry a nebo cedule s logem radiace. Pokud zřetelně vidíte logo radiace na žlutém papíře, znamená to pro vás, že jste byli ozářeni a za chvíli u vás propukne Nemoc z ozáření. Nemoc z ozáření má stejný průběh jako Otrava - viz níže. Pokud prostor zamořený radiaci neprodleně neopustíte, příznaky nemoci z ozáření se stupňují až po následnou smrt.

    Ve hře se můžou vyskytovat ochranné obleky, které umožňují překonávat zamořené oblasti. Pokud si nejste jisti, jestli jste získali ochranný oblek, kontaktujte organizátora.

    Bruti, díky svému původu, trpí přirozenou částečnou imunitou na radiaci (viz níže).

 
Otrava

Postava se může Otrávit třemi způsoby:

 • konzumací jídla - kontaminované (či otrávené) jídlo má silnou citronovou příchuť (toto nezahrnuje drogu Speed)
 • nadechnutím se jedovatého plynu - barevný (tzn. ne bílý) plyn z dýmovnice je nervový plyn, který při vdechnutí způsobuje Otravu.
 • ozářením - ozářené předměty na sobě mají znak radiace na žlutém papíře / žluté cedule (viz Radiace)
O této otravě víte pouze NEherně! Teprve až se začnou objevovat první příznaky, tak vaše postava začne tušit, co se asi děje. Průběh Otravy po požití nebo při vystavení je vždy stejný:
 • za 5 min - první příznaky (bolest břicha / bolest hlavy)
 • za dalších 5 minut (tj. 10 minut od otravy) - zvracení, sucho v ústech, malátnost
 • za dalších 5 minut (tj. 15 minut od otravy) - dvojité vidění, problémy s dýcháním
 • za dalších 5 (tj. 20 minut od otravy) - bezvědomí, smrt

     V případě že postava neopustí zamořenou oblast (ať už Radiací nebo Plynem) se interval příznaků mění z minut na vteřiny. Tzn. pokud se postava bude pohybovat v plynem zamořené oblasti, tak po 5 vteřinách pobytu v plynu bude pociťovat bolest hlavy a břicha, po 10 vteřinách (od vstupu do oblasti) bude zvracet a bude malátná, atd...

     BRUTům se díky jejich částečné imunitě všechny tyto časy zdvojnásobují. A také u nich nenastává poslední fáze - tj. smrt. Neznamená to ovšem, že by se BRUTi sami vyléčili! Budou až do vyléčení trpět příznaky.
     Otravu může vyléčit pouze člověk s příslušným perkem.

    Příklad: Otrokář Fred u svého otroka najde pytlíček sucharů. Otroka pořádně zbije a seřve a suchary mu vezme. Pak se uvelebí ve svém kruto-křesle a začne dlabat suchary. Zjistí podle citronové chuti, že jsou otrávené/kontaminované, ale nedá nic znát, protože tuto informaci "herně" neví. Po chvíli se u něj zastaví Leon se svou motorkou. A protože Leon je čupr týpek, se kterým se Fred dělí i o své otrokyně, nabídne mu suchar. Leon podle chuti také NEherně pochopí, že suchar byl otrávený/kontaminovaný. Oba kruťáci za pět minut začnou cítit první příznaky otravy a hrát její RP. Do té doby ale oba hrajou, jako by se nic nestalo.
 
Sabotáž a Oprava
    Ve hře se mohou vyskytovat osoby, které jsou schopny zničit libovolná zařízení - to zahrnuje auta, motorky, kola, vybavení laboratoře ale i dveře nebo obyčejnou židli. Pokud dojde k Sabotáži, bude sabotovaný předmět označený samolepkou se symbolem opravy a archem papíru, popisující míru poškození, který by měl být přilepen samolepkou, aby se neztratil. Ten kdo sabotuje zařízení si nesmí daný papír předvyplnit stranou. Veškeré vyplnění musí probíhat u sabotovaného předmětu.
    Sabotované zařízení není možné nadále používat - brána nejde zavřít (nebo otevřít), auto nejezdí, na židli se nedá sedět. Zařízení je samozřejmě možné Opravit. To může provádět pouze osoba s příslušným perkem. Oprava a s ní spojené RP by měla odpovídat popsanému poškození.
     Pokud na předmětu není přítomen papír s popisem poškození, může předmět opravit kdokoliv po 5 minutách RP.

 

Černý Igelit / Černá geotextilie
    Natažený černý igelit funguje jako bariéra (dveře, zeď, silové pole...). Nedá se proříznout ani roztrhat. Dá se zlikvidovat, otevřít či jinak penetrovat pouze herně (herním mechanismem).
 
Výstražné pásky (žluto-černá a bílo-červená)

    Natažená bílo-červená výstražná páska je NEHERNÍ předmět. Touto páskou budou organizátoři značit místa, kam je hráčům vstup zakázán! Zejména půjde o místa, která jsou nebezpečná a hrozí na nich reálné zranění !!!
    Natažená žluto-černý výstražná páska je pouze HERNÍ předmět. Definuje místa, která jsou z nějakého herního důvodu vyznačena (např. radiací zamořená oblast nebo část vědecké laboratoře, kam civilní obyvatel Oázy nemá chodit). Zda postava bude pásku respektovat, je na každém zvlášť, protože se tato páska je pouze herní předmět = rekvizita.
 
 
PMR frekvence
    Orgové si vyhrazují dvě orgovské PMR frekvence - PMR1 a PMR2. Ostatní frekvence jsou k dispozici hráčům. Organizační frekvenci je zakázáno odposlouchávat, ale je možné na ní kontaktovat organizátory v případě nouze (např. přivolání zdravotníka). Pamatujte, že na volné frekvence mají přístup všichni.

 

 

HERNÍ PŘEDMĚTY

Jídlo
    Jedním z herních itemů bude i jídlo. Je zakázáno do hry přinášet vlastní jídlo. Zajištěného jídla bude dostatek a každý bude mít možnost se k němu dostat. Po osobní domluvě s organizátory a předložení relevantních důvodů je možné se dohodnout na individuální úpravě tohoto pravidla (např.vegetariáni, alergici).
    Alkohol je v herní době a bezprostředně před ní přísně zakázán! Bude bez náhrady zabavován. Totéž platí i pro omamné a psychotropní látky.
    Je dost pravděpodobné, že při procházce v lese naleznete plyšáky plné jídla. Na tyto, prosím, nesahejte, pokud to nejsou vaše pasti, které jste sami umístili pomocí perku Myslivec.
 
Munice
    Munici (kuličky) si na akci každý přiveze vlastní. Herní munice bude reprezentována patronami/nábojnicemi (9mm, mosazné) - jedna nábojnice = jedna kule. Jakmile kuli nabijete do zásobníku, "použitou" nábojnici strčíte do jiné kapsy než ostatní nábojnice, a při první příležitosti hodíte do sběrného pytle / bedny. Ty budou umístěny v Oáze a na jiných místech herního prostoru.
    S nenabitými nábojnicemi se dá normálně obchodovat, používají se jako platidlo. Dají se i ukrást postavě v agónii apod. Nábojnice, které jste nabili do zásobníku ve formě kulí, a tedy jsou použité, jako byste u sebe neměli! Pokud vás někdo bude prohledávat a najde je, je vaší povinností mu oznámit, že jsou použité a tedy neplatné! Airsoftofé kuličky se nekradou, ani ty v zásobníku.
    Vystřelenou munici do primitivních zbraní (šípy, molitanové kameny do praků...) ležící na zemi může sbírat pouze majitel. Ja zakázáno používat cizí munici.
 
Pyrotechnika
    Povoleny jsou pouze dýmovnice s bílým dýmem. Barevné dýmovnice si organizátoři vyhrazují na speciální herní efekty.
    Dovoleny jsou také klasické airsoftové "hrachové" granáty. Výbuch granátu do vzdálenosti tří metrů okamžitě zabíjí. Zásah střepiny z granátu ubírá životy stejně jako zásah kuličkou (viz. Zásahové plochy).
    Cokoli jiného konzultujte předem s organizátory.
 
Zbroj / Neprůstřelná vesta
    Zbroj snižuje střelná zranění o 1/3 na místech, které pokrývá. Zbroj je reprezentována reálnou zbrojí, popřípadě replikou s dostatečnou vycpávkou či jinou vhodnou replikou. Zbroj si musí zajistit hráči sami, schvalování proběhne při registraci.
    Zbroj nefunguje proti chladným zbraním.
    Bruti nemohou zbroje používat.
 
Výrobny munice
    Kromě dalších techů budou ve hře výrobny munice - speciální vojenské bedny. Jedná se o zařízení, na kterém je displej, tlačítko a zásobník s municí. Na displeji bude vidět, kolik dávek munice je aktuálně vyrobeno. Velikost jedné dávky je definována přiloženým papírem. Když si budete chtít munici vybrat, vezmete si z výrobny tolik munice, kolik odpovídá aktuálně vyrobenému množství. Poté tlačítkem resetujete displej (počítadlo).
 
Výrobny drog
    Dalším typem výrobny je výrobna drog (varna). Operovat s výrobnou drog mohou pouze postavy s příslušným perkem. Ti poté mohou ve varně z daných surovin vyrobit všelijaké drogy. Samotná výroba drog se bude řídit pravidly, která budou znát osoby s příslušným perkem.
 

Drogy

Název
Zástup. symb.
Účinek (doba)
RP
Otrokářskej shit
Hroznový cukr
Ovládnutí - musíš tendenci submisivně poslouchat člověka, co ti drogu dal (20 min.)
Submisivita, letargie
Brutální halucinogen
Bonpari
Vize
Nevolnost, dojmy z vize
Vibrační vitamín
Šumivý vitamín
Neviditelnost (dokud se nerozpustí)
Nevolnosti, mdloby, zvracení
Speed
Tang
přidá +1/3 života (až do další smrti)
Tiky, zrychlenost, třas
Smach
Moučkový cukr
Jsi sjetý! A vo to tady jde!!!
Sjetost, dezorientace
Jahůdka
Jahůdka
léčí +1/3 života, nezvyšuje maximum. Po jedné hodině efekt zmizí (ne však, pokud by to mělo postavu zabít)
Euforie, hlad, sexuální žádostivost
 
    Závislost vzniká po 3.dávce. Jakmile trpíte závislostí, musíte si každé 2 hodiny dát dávku drogy, na kterou máte závislost. Pokud tomu tak není, máš absťák. A to pořádnej!
    Platí efekt pouze poslední požité drogy.
 
Dále se ve hře nacházejí další RP drogy: BRUTovice, herní alkohol a opium.
 • BRUTovice nevytváří závislost, ale dokáže navodit všelijaké stavy (jak pozitivní tak negativní). BRUTi na BRUTovici také nemohou mít závislost. BRUTovice je reprezentována jako extra silný (převážně) zázvorový čaj.
 • Závislost na alkoholu vzniká až po pěti dávkách. Veškeré příznaky a projevy závisí na hráči a jeho pojetí toho, co se stane po požití. Herní alkohol je symbolizován  limonádou a opilost se pouze hraje.
 • Závislost na opiu vzniká po pěti dávkách. Opium je symbolizováno vodní dýmkou či vonnou tyčinkou představující joint. V případě závislosti na opiu stačí být v přítomnosti dýmky, není potřeba aktivně kouřit. Joint je potřeba kouřit, pouhá přítomnost v jeho blízkosti nestačí.

LÉČENÍ + HKŘ + HKT + HBŘ + HBT

    Pro léčení jiných hráčů je potřeba mít příslušný perk a to buď Obvazování nebo Léčení.
 
Obvazování
    Obvazování umožňuje léčit fyzická zranění pomocí obvazů. Každé obvázání léčí ⅓ zdraví. Hráči reálně obvážete zraněné místo, vše provází příslušné RP - jak na straně doktora, tak na straně poraněného.
    Použité obvazy po jejich sundání vracejte do Odhazovací bedny.
 
Léčení
    Léčení navíc k obvazování vám umožňuje léčit nemoci a otravy správným dávkováním antibiotik. Hráči podáte herní antibiotikum, položíte ho na zem a staráte se o něj. Ošetřovaný musí zůstat v klidu. Vše provází příslušné RP.
 
    Příklad: Bandita Bob Saget si dal lajnu speedu - jeho maximum životů jsou tedy 4/3 života - a jal se sekat trávník. Náhle byl však ze zálohy napaden zákeřnými včelami a byl poraněn za ⅓ života do paže a za ⅔ života do hrudi. Normální člověk by byl v tu chvíli mrtvý, jelikož přišel právě o 3/3 života, ale naspeedovaný Bob Saget s jeho bílým nosem nikoli. Jeho kamarádka Shirlena, která ovládá Léčení, mu chce pomoct, obváže mu tedy paži a nadvakráte jeho mužnou hruď a vyhealuje ho zpět na jeho původní 4/3 života.
 
Hustokrutořezničina a HustoBrtuořezničina
    Husto řezničinami se dají upravovat postavy. Fungují jednoduše: z někoho něco vyjmete a do někoho jiného to vložíte. Oba operované subjekty musí být na začátku operace naživu. Operace je nutno doplnit patřičným RP, jinak mohou být uznány za neplatné a použitý materiál bude znehodnocen.
 • K operaci je nutné sterilní a vybavené prostředí - ideálně laboratoř.
 • K operaci potřebujete oba subjekty - materiál v postapo podmínkách nevydrží dlouho mimo tělo, takže operujeme z těla rovnou do těla.
 • Oběť, ze které něco vyjmete, okamžitě umírá.
 • Všechny efekty vydrží až do smrti postavy (tedy než jste nuceni udělat si novou).
    Příklad: Otrokář J’Coule je zcela nezraněn. Jeho kamarád healer rozpitvá otroka, vyndá z něj srdce - čímž ho zabije - a začne ho voperovávat do rozřezaného J’Coula. Ten hlasitě sténá a bručí, když ho ale healer zašije, cítí ve svém těle velký potenciál - pravidlově, jeho maximum životů je 5/3.
 
 
Krev
Játra
Srdce
Mozek
Efekt
+1/3 života
Zbaví tě perku alkoholismus
+2/3 života

Přidá vybraný pozitivní perk, který má dárce a příjemce ne. Tento perk volí dárce..

Doba transplantace
10 minut
20 minut
30 minut
30 minut
 
     Správná zábava nastává ve chvíli, kdy operujeme z Bruta do člověka či naopak. Poté je k operaci potřebná přítomnost obou perků (HKŘ na lidi a HBŘ na Bruty). Pak platí následující tabulka efektů:
 
Z Bruta do
člověka
Krev
Játra
Srdce
Mozek
Ledvina
Efekt
Perky Trombofilie a BRUTalita
Jsi imunní vůči všem drogám (vyjma BRUTovice).
+3/3 života a perk BRUTalita
ztráta perku Gramotnost a získání perku BRUTí rituáli.
Dodá BRUTí imunitu na Otravu.
Doba transplantace
10 minut
20 minut
30 minut
30 minut
20 minut
 
Z člověka do Bruta
Krev
Játra
Srdce
Mozek
Ledvina
Efekt
-⅓ života
BRUTovice se pro tebe stává smrtelnou.
+1/3 života a perk Změkčilost
Perk Gramotnost a Obvazování.
Dodá úplnou imunitu na Otravu.
Doba transplantace
10 minut
20 minut
30 minut
30 minut
30 minut
 
Hustokutotechničina (HKT) a hustoBrutotechničina (HBT)
    Postavu si také můžete vylepšit kyberneticky! Vše co k tomu potřebujete je najít tech či soupravu techů potřebnou k určité operaci a vědce v laboratoři, který umí hustokrutotechničinu. Jaké techy pro operaci potřebuje nejlépe zjistíte přímo od vědců.  
    K operaci je nutné sterilní a vybavené prostředí - ideálně laboratoř.
    Lidské tělo není stavěné na takovéto zásahy, tutíž při hustokrutotechničině je 20% pravděpodobnost, že vaše tělo implantát nepřijme a vás to zabije. V případě že podstupujete hustokrutotechničinu častěji, pravděpodobnost, že to nepřežijete vzrůstá.
    Všechny efekty vydrží až do smrti postavy (tedy než jste nuceni udělat si novou).
 
 
Mechanická končetina
Data chip
Skill chip
Umělá plíce
Efekt
Nahradí amputovanou končetinu a přidá imunitu na zásah střelnou zbraní do této končetiny.
Nahraje ti do hlavy náhodnou informaci
Přidá náhodný perk
Zásah do hrudníku zraňuje za 1/3
Doba trvání zákroku
20 minut
10 minut
10 minut
30 minut
     Poznámka: Ke správnému fungování Umělé plíce je potřeba přístup vzduchu. Proto není možné nosit Zbroj na těle, když má člověk umělou plíci.
 
 
 
Copyright (c) 2020
Všechna práva vyhrazena.
 
Programování: Adam Benda 
Design: Lukáš "Viper" Makovička