Pravidla

pro Apocalypse Weekend IV: Op. 76 E minor posth.

Obsah

 • Bezpečnost a základní herní mechanismy
 • Zbraně
 • Boj
 • Tvorba postavy
 • Herní itemy a pokročilé herní mechanismy
 • Healování - manuál pro healery a mediky

Bezpečnost a základní herní mechanismy

BrýleI s brýlemi vám to může slušet. ;-)

    Kvůli použití airsoftových zbraní jsou ochranné brýle samozřejmostí. Kdo je nebude mít, nehraje!

Munice

Munici si na akci každý přiveze vlastní. Munice bude representována patronami/nábojnicemi - jedna nábojnice, jedna kule. Jakmile kuli nabijete do zásobníku, použitou nábojnici strčíte do jiné kapsy, než nepoužité nábojnice, a při první příležitosti hodíte do sběrného pytle. Ty budou v oáse a na orgovně.

S nepoužitými nábojnicemi se dá normálně obchodovat, používají se jako platidlo (nebo spíše referenční prvek - tohle má cenu tolika a tolika nábojnic). Dají se i ukrást postavě v agónii apod. Nábojnice, které jste nabili do zásobníku ve formě kulí a tedy jsou použité jako byste u sebe neměli! Pokud vás někdo bude prohledávat a najde je, je vaší povinností mu oznámit, že jsou použité a tedy neplatné!

Náboje nabité v zásobníku se ukrást nedají, nedá se s nimi ovšem ani platit.

Vystřelenou munici do primitivních zbraní (šípy, molitanové kameny do praků...) ležící na zemi je možné sbírat a to i v případě, že je cizí. Na konci hry bude tato munice roztříděna a vrácena majitelům.

Pyrotechnika

Pyrotechnika je povolena, ale pouze přes den. Každý si zajišťuje svou, po kontrole při schvalování zbraní si ji hráč dá do krabice se svým jménem a dá obchodníkovi, od něhož si ji bude moci herně zakoupit.

Povoleny jsou hrachové granáty a dýmovnice s bílým dýmem. Cokoli jiného konzultujte předem s organizátory.

Granáty

Výbuch granátu do vzdálenosti pět metrů okamžitě zabíjí. Zásah střepiny z granátu ubírá životy podle místa dopadu na tělo (končetina - ⅓ života, trup - ⅔ života).

Bang! a Podřezání

    Pokud se dostanete do situace, ve které by bylo roleplayově logické protivníkovi strčit pistoli pod nos a ustřelit mu hlavu (různé varianty přepadů, překvapení, obklíčení a podobně - zkrátka situace, ve kterých je vám protivník zcela vydán na milost a nemilost), logicky tak neučiníte, neb byste mu způsobili nepříjemné airsoftové akné. Místo toho na něj namíříte zbraň, dostatečně nahlas zahlásíte „BANG!“ a protivník zemře.

    V obdobných situacích se dá místo střelné zbraně a BANGu použít i PODŘEZÁNÍ chladnou sečnou zbraní (ideálně nůž, mečem se podřezává špatně, sekerou ještě hůř a kladivem podřezávat nedoporučujeme vůbec), samozřejmě se místo “Bang!” se podřezávanému sdělí, že je podřezáván, ideálně vyřčením fráze “Podřazávám!”, nebo “Podřezání!”.

Efektem "Podřezání" a "BANGu" je okamžitá smrt.

Omráčení

    V situacích popsaných v části Bang! a podřezání nemusíte oběť zabít, ale je možno ji i omráčit. V tu chvíli je nutno zřetelně hlásit „OMRÁČENÍ“. Omráčenou oběť lze svázat a zajmout, okrást, nebo jakkoli jinak zneužít.

Z omráčení se oběť probírá po cca deseti minutách a nic z toho, co se dělo během omráčení si nepamatuje.

Zajmout lze samozřejmě i oběti neomráčené (řeší se RP).

Rudá stop

    Pokud byste se ocitli v situaci, kdy z roleplayových nebo jiných důvodů může dojít k fyzickému či psychickému poškození hráče (přehnaný roleplay mučení, boj na okraji skály...), máte možnost zavolat „RUDÁ STOP!“ a hra se lokálně pozaství na na takový čas, než se problém vyřeší. Na dalším pokračování hry se hráči neherně domluví tak, aby se výše uvedenému poškozování zamezilo.

Zneužívání pravidel

Zneužívání pravidel bude přísně trestáno. V mezním případě si organizátoři vyhrazují právo vyloučit hráče ze hry bez nároku na návrat registračního poplatku.

Zbraně

Střelné   

Maximální úsťová rychlost pro všechny střelné zbraně je cca 130 m/s, bude se měřit a příliš silné zbraně nebudou vpuštěny do hry.

Střelné zbraně se dělí do čtyř kategorií:

 • Primitvní střelné zbraně jsou luky, kuše apod. Šípy s vyměkčenými konci - bude se přísně kontrolovat při schvalování. Příliš silné zbraně nebudou do hry vpuštěny. Atypické zbraně konzultujte s organizátory.
 • Manuální střelné zbraně jsou takové, které se před každým výstřelem musí natáhnout.
 • Semiautomatické střelné zbraně jsou buď plynové nebo elektrické, které není potřeba natahovat, ale nejsou schopny střílet dávkou.
 • Automatické střelné zbraně jsou buď plynové nebo elektrické, které jsou schopny střílet dávkou.

Bruti mohou používat pouze primitivní střelné zbraně.

Munice

Viz sekci Munice výše.

Chladné

Chladné zbraně se dělí následovně:

 • Nože - Do 40 cm délky
 • Jednoruční chladné zbraně - Maximálně 90 cm délky a 20 cm šířky a hloubky
 • Obouruční chladné zbraně - Nad 90 cm délky, maximálně 30 cm šířky a hloubky, při boji nutno držet oběma rukama, seky vedené jednou rukou nezraňují
 • Štíty - jakýkoli tvar, musí se vejít do obdélníku 100x100 cm, nesmí se s nimi útočit ani útoky naznačovat,  jako štít se dá použít jen a pouze štít schválený organizátory. Takový štít bude náležitě označen. Štíty jsou neprůstřelné. Zákaz používání neschválených přenosných štítů. Štíty fungují proti střepinám granátů.

Jakékoli chladné zbraně přesahující uvedené rozměry nebudou vpuštěny do hry.

Pro účely rozměrů zbraní se počítá nejvyšší možná naměřená hodnota (standardní cestou).

Všechny chladné zbraně musí být řádně vyměkčeny (obaleny). Kontrola proběhne při registraci.

Boj

Životy

    Standardně má každý jeden život, který se skládá ze tří třetinek. Pomocí některých herních předmětů se dá počet třetinek navýšit. Zásah do končetin odebírá jednu třetinu, zásah do torsa odebírá dvě třetiny. Zásah do hlavy se nepočítá. Když máte nula třetin životů, jste mrtví. Veškerá zranění musí být doplněna náležitým RP, tedy v prostřelené ruce nic nedržíte, na nohou pajdáte/vůbec ji nepoužíváte apod.

Zásahové plochy

    Zásahové plochy jsou všechny celé končetiny a trup, zakázanými zónami jsou hlava a krk a pro chladné zbraně i rozkrok. Pokud se náhodou stane, že dostanete zásah do zakázané oblasti (krom hlavy), počítejte si ho, ale na tyto oblasti je zakázáno útočit, či útoky vůbec naznačovat.

    Bruti jsou odolní vůči zásahům do končetin z palných (airsoftových) zbraní.  

Smrt

    Ve chvíli, když přijdete o všechny třetinky (počet vašich životů klesne na nulu), upadnete do tzv. agonie. Agonie trvá pět minut, válíte se při ní po zemi a v bolestech umíráte. Agonie může skončit dvěma způsoby. V prvním případě uplyne pět minut a zemřete (viz dále). V druhém vám během agonie někdo pomůže (jakýmkoli způsobem vyléči aspoň jednu třetinku) a zajistí vás na zbytek trvání agonie (převalí do stabilizované polohy, podrží ruku, šeptá slova útěchy).  V tomto případě přežijete s jednou třetinkou a odpovídajícím RP.

Stejně tak vaši případnou smrt by mělo provázet odpovídající RP (chroptění, pád na zem...). Poté se odeberete na hřbitov (orgovnu). Na hřbitově se rozhodne o dalším osudu postavy (reinkarnace stávající postavy nebo získání postavy nové).

Lootování

    Mrtvole a zajatcům se dají sebrat veškeré herní předměty, které u sebe mají. Je běžné lootovanou postavu s příslušním RP prošacovat.

Herní nezjistitelnost

    Ve chvíli, když někdo nebude herně existovat (bude tuhý, bude se teleportovat, létat, a jinak jakkoli nezjistitelný), bude na sobě mít reflexní vestu. S takovým člověkem nejenže nemůžete bojovat, ale měli byste ho i herně ignorovat - jako kdyby tam ve skutečnosti nebyl (ale nesnažte se jím procházet, prosím).

Neviditelnost

    Stejný efekt jako reflexní vesta má i ruka položená na hlavě, jenom s tím rozdílem, že dotyčný hráč je pouze neviditelný (je slyšitelný, cítitelný, chutnatelný a hmatatelný).

Tvorba postavy

Tvorba postavy sestává ze dvou částí: výběr/tvorba charakteru a příprava výbavy a speciálních pravidel. Jak výbava, tak speciální pravidla se kupují za body. Celá tvorba postavy se zapíše do speciálního archu, který si hráč přiveze na akci a bude mu schválen.

V základě má každý 20 bodů na nákup výbavy. Krom výbavy se body dají utratit i za speciální pravidla - perky. Positivní perky stojí několik bodů, zatímco negativní body přidají - tedy si můžete vzít třeba chybějící končetinu a koupit si za to navíc baterku.

Seznam výbavy a perků je zde.

Arch pro nákup výbavy je zde.

Herní itemy a pokročilé herní mechanismy

Jídlo

    Jedním z herních itemů bude i jídlo (včetně kuřiva - cigarety, vodní dýmky, lulky, doutníky...). Je zakázáno do hry přinášet vlastní jídlo (kuřivo), zajištěného jídla bude dostatek a každý bude mít možnost se k němu dostat. Po osobní domluvě s organizátory a předložení relevantních důvodů je možné se dohodnout na individuální úpravě tohoto pravidla.

Alkohol je přísně zakázán! Bude bez náhrady zabavován.

Neprůstřelné vesty

Oblečená neprůstřelná vesta chrání proti střelbě na místech, které pokrývá. Je představována reálnou neprůstřelnou vestou, popřípadě replikou s dostatečnou vycpávkou místo plátů. Vestu si musí zajistit hráči, schvalování proběhne při registraci.

PMR frekvence

    PMR frekvence se dělí na Ogranizátorské kanáy (krajní - 1. a 8.), Frakční kanály a Volné kanály. Organizační frekvenci je zákázáno odposlouchávat, ale je možné na ní kontaktovat organizátory v případě nouze. Na frakční kanály mají přístup pouze členové frakce, které kanál náleží. Na volné frekvence mají přístup všichni.

Kanály jsou rozděleny následovně:

 1. Organizátorská frekvence

 2. Banditi

 3. Otrokáři

 4. Ochranka

 5. Vědci

 6. Společná frekvence

 7. Společná frekvence

 8. Organizátorská frekvence

Výrobny munice

Kromě dalších techů budou ve hře výrobny munice. Bude se jednat o bednu, na které bude displej, tlačítko a zásobník s pytlíky s municí. V jednom pytlíku bude počet kulí, které výrobna vyprodukuje za hodinu. Na displeji bude vidět, kolik pytlíků munice je aktuálně vyrobeno. Když si budete chtít munici vybrat, vezmete si ze zásobníku tolik pytlíků, kolik udává číslo na displeji a zmáčknutím tlačítka displej resetujete.

Černý Igelit

Natažený černý igelit funguje jako bariéra (dveře, zeď, silové pole...). Nedá se proříznout ani roztrhat. Dá se zlikvidovat pouze herně.

Žluté papíry

Žluté papíry označují neherní informace upravující děj hry. Všichni hráči jsou povinni dbát pokynů napsaných na žlutém papíře. V noci budou tyto papíry zvýrazněny lightsticky.

Drogy

Název Zástup. symb. Účinek (doba) RP
Otrokářskej shit Hroznový cukr Ovládnutí - musíš poslouchat člověka, co ti drogu dal (30 min.) Submisivita, letargie
Brutální halucinogen Bonpari Vize Nevolnost, zvracení, slintání, dojmy z vize
Vibrační vitamín Hroznový cukr Neviditelnost (dokud se nerozpustí) -
Speed Tang +1/3 života (až do další smrti) Tiky, zrychlenost, třas
Mutagen Čokoláda Ignoruje zásahy do končetin (15 min.) Agresivita, extrémní popudlivost, vyhledávání konfliktů
Jahůdka Jahůdka +1/3 života, nezvyšuje maximum. Po jedné hodině efekt zmizí (ne však, pokud by to mělo postavu zabít) Euforie, hlad, sexuální žádostivost

Healování

Manuál pro Healery a mediky

Základní pravidla

Všichni healeři ovládají všechny níže popsané skilly.

Základní léčení

Schopnost aplikovat Obvazy  (obvaz je herní předmět).

Za každé obvázání na poškozeném místě si léčený obnoví ⅓ života (obnoví, nikoli přidá - nelze tedy přesáhnout jeho běžné maximum životů).

Obvaz se použitím znehodnotí - nelze tedy použít vícekrát. Použité obvazy (jen v dobrém stavu) odhazujte po rozumné době do stejných pytlů, kam se hází munice - na rogovně a v oáse.

Průběh obvazování musí být doplněn řádným oboustraným RP.

 

Příklad: Bandita Bob Saget si dal lajnu speedu  - jeho maximum životů jsou tedy 4/3 života - a jal se sekat trávník. Náhle byl však ze zálohy napaden zákeřnými včelami a byl poraněn za ⅓ života do paže a za ⅔ života do hrudi. Normální člověk by byl v tu chvíli mrtvý, jelikož přišel právě o 3/3 života, ale naspeedovaný Bob Saget s jeho bílým nosem nikoli. Jeho kamarádka Shirlena, která ovládá Léčení, mu chce pomoct, obváže mu tedy paži a nadvakráte jeho mužnou hruď a vyhealuje ho zpět na jeho původní 4/3 života.

 

Hustokrutořezničina

Hustokrutořezničinou se dají upravovat postavy. Funguje jednoduše: z někoho něco vyjmete a do někoho jiného to vložíte. Oba operované subjekty musí být na začátku operace naživu.

Operace je nutno doplnit patřičným RP, jinak mohou být uznány za neplatné a použitý materiál bude znehodnocen.

Vyoperovanou krev a orgány můžete u sebe nosit po dobu uvedenou v tabulce (kolonka Materiál vydrží).

Krev a srdce zvyšují maximum života, ale jelikož jsou operace fyzicky náročné, samotné třetinky života nepřidají.

Oběť, ze které něco vyjmete, po skončení operace okamžitě umírá. Ani krev se v post-apo podmínkách nedá odebrat bezpečně. Z jedné oběti se nedá vyjmout víc orgánů/krve - už tak je polníma podmínkama dost zprasená a krev je všude kolem.

Všechny efekty vydrží do smrti postavy (tedy než jste donuceni si udělat novou).

Příklad: Otrokář J’Coule je zcela nezraněn. Jeho kamarád healer rozpitvá otroka, vyndá z něj srdce - čímž ho zabije - a začne ho voperovávat do rozřezaného J’Coula. Ten hlasitě sténá a bručí, když ho ale healer zašije, cítí ve svém těle velký potenciál - pravidlově, jeho maximum životů jsou 5/3 a přidává si perk Nezmar (prodloužení agónie na 15 min).

V tabulce jsou uvedena data potřebná pro správné provedení operace.

  Krev Střeva Srdce Mozek
Efekt Přidá perk Odolnost (+1/3 života, nutno dohealovat) Přidá perk Rezistence nebo Fetka Přidá perk Nezmar (prodloužení agónie na 15 min) a dvakrát perk Odolnost (celkem +2/3 života, nutno dohealovat) Přidá perk Healování
Doba odběru 3 min 5 min 7 min 10 min
Doba transplantace 30 s 5 min 15 min 20 min
Materiál vydrží mimo tělo 5 hod 3 hod 2 hod 1 hod